Archive for the ‘Alexanderplatz’ Category

20 Jahre Mauerfall – Berlin Alexanderplatz

9. November, 2009

Aus aktuellem Anlass eine Pop Art Collage zu „20 Jahre Mauerfall“.

europe_germany_berlin_alex_alexanderplatz_wall_mauerfall_mauer_ddr_gdr_brd_railway_time_clock_mbrelax.005